Jó Pásztor vasárnapja, az egyházi hivatások világnapja

2024.04.21
Jézus, Jó Pásztor,
támassz minden plébániai közösségben papokat, diakónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, világi fogadalma sokat és misszionáriusokat, az egész világ szükségletei szerint, amelyet Te szeretsz és megváltani akarsz.
Rád bízzuk különösképpen a mi közösségünket: teremtsd meg bennünk az első keresztények lelkiségét, hogy a Szentlélek Úristen és ajándékainak harmonikus elfogadásában az imádság "Utolsó vacsorái" termévé lehessünk.
Támogasd lelkipásztorainkat és minden Neked szentelt személyt. Vezesd és irányítsd azok lépteit, akik nagylelkűen elfogadták meghívásodat, és most a szent rendekre vagy az evangéliumi tanácsok követésére készülnek.
Fordítsd szereteted sugarát a sok készséges fiatal felé, és hívd őket követésedre. Segítsd őket annak megértésében, hogy egyedül benned valósíthatják meg önmagukat. Miközben Szívednek e nagy szándékait Szűz Máriának, minden hivatás anyjának és mintaképének hathatós közbenjárására bízzuk, kérünk Téged, tartsd fenn bennünk a hitet, hogy az Atya meghallgatja azt, amit Te magad parancsolsz, hogy kérjünk. Ámen.
(II. János Pál pápa imája a 1986-ban)