Legyünk bátrak! Jézus ma is köztünk él. Imádkozzunk Hozzá!

2024.04.12

Buzdító gondolatok Sr. Margaritha Valappila Jézus ma is él című könyvéből.

Többször olvassuk az Újszövetségben, hogyan nyertek meghallgatást emberek az imájuk által. Lukácsnál azt látjuk, milyen módon imádkoztak az emberek. Előadták a kérésüket, de a kívánságuk teljesítését egészben Isten kezébe helyezték, és alárendelték magukat az Ő akaratának:

"Amikor Jézus az egyik városban tartózkodott, egy leprával borított férfi meglátta, elé borult és kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz! Erre kinyújtotta kezét, megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától." (Lk 5,12-13)

Ha találkozni akarunk Jézussal, alapvető, hogy kiengesztelődjünk Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal. Hála Istennek, minden évben elénk állítja az Egyházunk a húsvét előtti bűnbánati időt, hogy különleges módon és igaz bűnbánattal megtérjünk, mert nem tudjuk, hogy kapunk-e még ajándékba ilyen alkalmat? Az imáinkban is nagyon fontos, hogy Isten akaratához igazodjunk. Így az történik, amit Ő akar! 

"Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, én megkönnyítlek titeket." (Mt 11, 28)

Légy bátor teljes szívvel Istenhez kiáltani. Hallani fogja az imádat és válaszolni fog neked, meg fog vigasztalni, és megáld, mert az imád sosem vész kárba. Valamikor válaszolni fog Neked az Úr, talán nem ma, de a megfelelő időben. Ehhez nagy bizalmat kívánok mindannyiunknak, hogy Isten nekünk, embereknek isteni szeretettel nyitja meg a fülét.

Dicsérjétek az Urat!