Mozdítsuk elő a békét közösen!

2023.03.14

Az Emmánuel Közösség, Szeretetláng Mozgalom, Szociális Testvérek Társasága, Családok Jézusban Közösség meghívása.

Már több mint egy éve dúl a testvérgyilkos háború, ami nem csendesedni, hanem erősödni és szélesedni látszik. Fontos azt látnunk, hogy a háború a világban dúló szellemi harc felszíne. Pál apostol ezt írja az efezusi híveknek:

"Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen." (Ef 6,12). Jézus pedig egy gonosz lélektől megszállott ember esetében mondja azt, hogy "ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt hatására" (Mk 9,29).

Ferenc pápa legutóbb feltette a kérdést: megtettünk-e mindent a háború megállításáért? Újból és újból az imára hív bennünket. Hozzá csatlakozva a békéért vállalt közös imára és böjtre hívunk minden jószándékú embert, hiszen ebben a szellemi harcban legfőbb eszközeink az ima és a böjt.
Kérünk mindenkit, éljen bárhol az országban, vagy az országhatárainkon kívül, hogy kapcsolódjon be ebbe a közös imába, és buzdítsunk mindenkit a részvételre. A zsoltárossal együtt hisszük:

Aki a Fölséges oltalmában lakik, aki a Mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom! Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedékre lelsz, hűsége a védőpajzsod.
(Zsolt 91,1-4)

* * * 

Arra kérünk, hogy ha az alábbiak közül legalább az egyiket vállalod, akkor jelentkezz a corpusdomini.katolikus.hu oldalon anonim módon, így látjuk, hogy mennyien küzdünk nemzetünk és a világ békéjéért.

Lehetőségek:

  • Naponta egyszer vagy többször elimádkozom az Úrral való egység imáját:
Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforrjon, ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért! Ámen.
  • Böjtölök hetente egy vagy két napot (szerda, péntek), ahogy egészségem és körülményeim engedik, lehetőség szerint kenyéren és vízen, de lehet más ételről való lemondás is, pl. húsról vagy édességről.
  • Imádkozom naponta valamennyi nem hívő megtérésért, hogy ők is megtalálhassák az igazi boldogságot Istenben.
  • Elimádkozok naponta legalább egy rózsafüzért!
  • Hetente több alkalommal részt veszek szentmisén, szentségimádáson, alázattal kérve Istentől a béke ajándékát.

Az egyházközségeket pedig arra kérjük, hogy legalább minden hónap első szombatján közösen imádkozzák a rózsafüzért a béke ajándékáért. Ha ezt vállalják, akkor ők is regisztrálhatják templomukat az imádság időpontjának megadásával a corpusdomini.katolikus.hu oldalon, az "új helyszínt hozok létre" gombra kattintva. 

 * * *