Örömmel forgolódni a legkisebbek között

2023.12.02

A betegápoló ferences nővérek erdélyi letelepedésüknek 18. esztendejét ünnepelték

November 29-én a Regula Bullata megerősítésének 800. évfordulóján lehetőségünk volt megemlékezni és hálát adni az elmúlt 18 esztendőért Erdélyben. A Ferences Mindenszentek ünnepén tartott szentmisében két gyermekkeresztelésnek is örvendhettünk és imádkoztunk Isten új gyermekeiért az árkosi Irgalmasság Anyja Kismamaotthon kápolnájában.

Böjte Csaba testvér meghívására egy maroknyi ferences nővér érkezett 2005-ben, Szent András napján egy kis erdélyi faluba, Árkosra. A házba, amelybe megérkeztek fűtés volt, vetett ágy, tisztaság és rend. Az akkori segítők tárt karokkal, jó szóval és finom falatokkal fogadták a nővéreket a hosszú út után. Másnap, december 1-én gyülekeztek a vendégek, papok, helybeliek és környékbeli szerzetesek. Az ünnepi szentmisét Exc. és Ft. Tamás József segédpüspök mutatta be, melyben megáldotta a ferences nővéri közösséget és új szolgálatukat. Az új szolgálat nem volt kisebb feladat, mint a nehéz sorsú lányanyák és asszonyok illetve gyermekeik befogadása, és megsegítése. A ház, amelyben a nővérek éltek egyben a befogadó otthon is, mely a Pro Vita Hominis életvédő társaság tulajdona. 2015-től a nővérek külön, egy kolostorba költöztek, melyet Exc. és Ft. Jakubinyi György érsek atya áldott meg.

Isten akaratából és dicsőségére a hétköznapokban nem mindig könnyedén, de szép lassan beindult az élet. A nővérek is otthonra leltek, és a közel két évtized alatt több mint 120 édesanyát, egy esetleg több gyerekkel, vagy várandós kismamaként fogadtak be hosszabb- rövidebb időre. Mindezt Krisztus iránti szeretetből teszik, aki azt mondta: 

"Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak." Mt 20,28

Szent Ferenc is arra buzdít, hogy az elutasítottakat kell pártfogolni, a sebeket ki kell tisztítani, be kell kötözni, és gyógyítani kell, ahogyan Szent Erzsébet is nagy szenvedéllyel cselekedte. Ma Szent Ferenc leprása a nővérek számára a bántalmazott, visszautasított, megfélemlített, megnyomorított, egzisztencia nélküli, és teljesen kiszolgáltatott édesanya is. A legkisebbek, a több sebből vérző életek, csecsemők, kisgyerekek és édesanyák különleges gondoskodásban és odafigyelésben, nagyvonalú szeretetben gyógyulnak, mely a gondviselő Isten kegyelmének csodálatos adománya.

Hála és köszönet neked Istenem, hogy kiválasztottad a közösséget erre a felelősségteljes feladatra. Dicsőség Neked az árkosiak befogadásáért és a sok-sok segítségért. Hála és dicséret neked Istenem az erdélyi és külföldi adományozókért, akik nélkül ma sem működnének a mindennapok. És áldott légy Uram mindenkiért, akikkel kapcsolatba kerültünk, és lelkiekben gazdagodhattunk, különösen is azokért, akiket a gondjainkra bíztál.

Képgaléria