Rendkívüli kegyelem a ferences családban nem csak ferences testvéreknek

2023.12.08

Teljes búcsú nyerhető a grecciói karácsony nyolcszázadik évfordulója alkalmából 2023. december 8. és 2024. február 2. között

A kisebb testvérek rendjének honlapja, az ofm.org arról adott hírt, hogy az Apostoli Penitenciária jóváhagyta a ferences család kérését, hogy Szent Ferenc grecciói karácsonyának nyolcadik centenáriuma alkalmából minden ferences templomban a szokásos körülmények között teljes búcsút nyerhessenek a hívek 2023. december 8. és 2024. február 2. között. Az alábbiakban a ferences rend miniszter generálisainak magyar nyelvű levelét adjuk közre.

Kedves testvérek és nővérek,
az Úr adjon nektek békét!
Assisiből írunk nektek, ahol összegyűltünk, hogy Szeráfi Atyánkat ünnepeljük, és hogy megosszuk veletek azt a nagy kiváltságot, amit a szentatya a grecciói karácsony 800.
évfordulója alkalmából ajándékozott nekünk. Szent Ferenc úgy kívánt ott megemlékezni az Úr születéséről, hogy a jászoltól indult, hogy eljusson egészen az Eucharisztia ünnepléséig, ahol Krisztus jelenvalóvá lesz a kenyérben és a borban.

A centenárium során, 2023. április 17-én a következő kérést intéztük a szentatyához:

,,A hívek lelki megújulásának előmozdítása és a kegyelmi élet megerősítése érdekében azt kérjük, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől, 2023. december 8-tól kezdve Urunk templomi bemutatásának (az ünnep magyar neve Gyertyaszentelő Boldogasszony – ford. megj.) ünnepéig, 2024. február 2-ig az egész világon azokban a templomokban, amelyeket a ferences család tagjai tartanak fenn, a hívek, akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhessenek, valamint a betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhessenek a teljes búcsúban, felajánlva szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve."

Az apostoli penitenciárius jóváhagyta kérésünket, és megadta a felhatalmazást, hogy ezt a nyilvánosság előtt is kihirdessük. Ezáltal valamennyi, a mi lelkipásztori gondozásunkban lévő templomban minden hívő számára lehetőség lesz a szokásos feltételek mellett a teljes búcsú elnyerésére 2023. december 8. és 2024. február 2. között.

Kérjük, juttassátok el minden helyre ezt a ,,kiváltságot", amely szépen illeszkedik abba a Szent Ferenc és az egyház között akkor kiépült különleges kapcsolatba, amelyben Ferenc teljes búcsút kért a pápától azok számára, akik meglátogatják a Porciunkulát.

Reméljük, hogy ez az egész ferences családban lehetőséget nyújt a közösség megélésére és a lelki megújulásra valamennyi testvér és nővér számára!

Frances Duncan OSF elnök IFC-TOR, Massimo Fusarelli OFM miniszter generális, Carlos Alberto Trovarelli OFM Conv. miniszter generális, Kauser Tibor OFS miniszter generális, Roberto Genuin OFM Cap. miniszter generális, Amando Trujillo Cano TOR miniszter generális

Forrás: romkat.ro