Rózsa és kenyér

2023.11.25

Szent Erzsébet asszonyra emlékezve együtt ünnepeltünk a Sepsiszentgyörgy-i Ferences Világi Rend tagjaival

A Föld bármely kontinensén ünnep ez minden ferences világi testvérnek, és különösen az említett helyi közösség tagjainak, akiknek védőszentjük Árpád-házi Szent Erzsébet. Természetesen ünnep ez az egész ferences családban is. Ezért november 18-án találkozóra hívtak bennünket, ferences nővéreket és a Brassó-i világi testvéreket, a szent életű páter Csiszér Elek OFM közösségből. Az ünnepi liturgiát és Szent Erzsébet életét az első rend részéről Timár Asztrik OFM asszisztens atya mutatta be.

Az Ószövetség asszony ideálja szorosan összefonódik Szent Erzsébet erényekkel teli, mély hitéletet és cselekvő szeretetet élő személyével. Királynőként jóságos, bölcs és okos, istenfélő, kedves és együtt érző. A közismert legenda szerint Isten csodával jutalmazza gondoskodó szeretetét, rózsává változik kötényében a szegények kenyere. Feleségként szerelmes, hűséges tiszta és bátor. Egy alkalommal helyet ad Krisztusnak a hitvesi ágyban. Férje Lajos, ekkor látja meg, és érti meg, mekkora szenvedély van Erzsébetben Isten szeretete iránt. Ő maga is leborul Krisztus elé.

Erzsébet az elesetteket gyámolítja, ispotályokat alapít. Maga gondozza a betegeket. Nagy ellenszélben és megvetésben van része, mert a középkori türingiai uralkodóház gondolkodásában nem volt elfogadott az ilyen fajta tevékenység. Férje halála után, királynői státuszától megfosztva teljesen a szegények szolgálatának és a betegek ápolásának szenteli életét. Mivel Krisztus követésében Szent Ferenc életpéldája elvarázsolja őt, belép a Ferenc által alapított Harmadrendbe, a mai Ferences Világi Rendbe. Élete hátralevő részében imádságban, egyszerűségben, szegénységben és teljes odaadottságban él. Szolgálja és szereti Krisztust embertársaiban.

Szent Erzsébet eszménye legyen számunkra is a mindennapokban követendő példa. Köszönjük a meghívást és a szép ünneplést testvéreinknek. Szent Ferenc áldása legyen közös utunkon Isten dicsőségére!


Te így imádkozol:
A mi mindennapi rózsáinkat
Add meg minekünk ma.
Add, hogy a kenyér mellett rózsa is legyen,
S add Istenem, hogy békében megéljünk
Több rózsán és kevesebb kenyeren.
Te így imádkozol,
Megtoldva csendesen a Miatyánkot.
És Jézus, a Miatyánk Poétája
Szelíden néz e rózsaszín imára -
És helybenhagyja a Te betoldásod.
(Reményik Sándor: Mindennapi rózsáinkat...)