Szent Mihály főangyal ünnepe Gyulafehérváron

2016.10.06

Ebben az évben is készülünk Szent Mihály főangyal, főegyházmegyénk és főszékesegyházunk védőszentjének ünnepére. A székesegyházban délelőtt 11 órától kezdődik az ünnepi, búcsús szentmise, melynek főcelebránsa Szentatyánk romániai képviselője, Őexcellenciája Miquel Maury Buendia érsek, apostoli nuncius úr lesz.

A búcsúra elkészül a kő szarkofág, amelybe Isten Szolgája Márton Áron földi maradványait helyezik. A szentmise utáni rövid tisztelgő megemlékezést követően, valamennyi jelenlevő részvételével leplezik le a szarkofágot, majd imádkoznak a püspök mielőbbi boldoggá avatásáért. Az ünnepi előkészület jegyében Jakubinyi György érsek szeptember 20-28. között imakilencedet hirdetett a főegyházmegyében. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni Gyulafehérvárra, a szentmisébe bekapcsolódhatnak a Duna Televízión keresztül, az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, valamint Seminarium Incarnatae Sapientiae YouTube csatornáján, az alábbi aktív képernyére kattintva:

Forrás: romkat.ro