Téged, Isten, dicsérünk! - Elöljáró választás a ferences betegápoló nővéreknél

2024.07.03

A háromévenként sorra kerülő káptalant az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közössége ez év június 24. és 27. között tartotta meg Kozármislenyben. Ft. és Exc. Felföldi László pécsi megyéspüspök által kinevezett P. Dobszay Benedek OFM volt a közösség vizitátora és a káptalan moderátora. Köszönjük neki ferences jelenlétét, buzdítását.

"Minden káptalanon, amit tartanak, keressék először Isten országát és annak igazságát, és buzdítsák egymást, hogy a regulát, amelyet megígértek, jobban meg tudják tartani, és hűségesen kövessék a mi Urunk, Jézus Krisztus nyomdokait." Reg, VIII., 25.

Az első káptalani napot az imádságnak, a lelki töltekezésnek és ezek megosztására szenteltük. A káptalan a Szentlélek vezetésében újraválasztotta általános elöljárójának Borbáth Éva Krisztina nővért, aki elvállalta ezt a feladatot. A sikeres választókáptalan ünnepélyesen zárult a Szentháromságról nevezett kolostorkápolnában a Te Deum közös eléneklésével, majd a ferences atya áldásával. A munkakáptalan sok, a nővérek életét érintő javaslatot dolgozott fel, s közben a békés együttlét, az örömteli munka lendülete volt a jellemző. Istennek legyen hála érte!

Kérünk, Urunk, Istenünk, adj erőt és bölcsességet mindannyiunk számára, hogy egyre jobban szolgálhassunk és szolgálatunkkal dicsérhessünk Téged, a te Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.