Véget ért a családért, családfáért végzett imalánc

2022.12.05

A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban december első csütörtökén ért véget a november első csütörtökén elindított négyhetes, családokért, családfáért végzett imamaraton a medjugorjei imacsoport szervezésében. A kezdő szentmisét Böjte Csaba ferences szerzetes, a befejező szentmisét Karácson Tibor, a Mária Rádió műsorigazgatója mutatta be ünnepélyes keretek között.

Nagyon sokan csatlakoztak az imalánchoz, hiszen ez idő alatt a Mária Rádió és a RomKat.ro katolikus portál közvetített tanúságtételeket. Összesen 44 videó készült, amelyben családok, egyedülállók, papok és szerzetesek, szerzetesnők beszéltek hitükről és arról, hogy mit jelent számukra a szűkebb, vér szerinti család, illetve a nagyobb, egyházi, szerzetesi közösség. Sokan imádkoztak az elhunyt családtagjaik lelki üdvösségéért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért.

A befejező ünnepi szentmisében Karácson Tibor prédikációjában a házasságot bőröndhöz hasonlította, amelybe fontos, hogy ki mit tesz bele: időt, figyelmet, érzéseket, szeretetet… Magyarázta a szentírási részt, amelyben Jézus a rokonairól beszélt: "Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám." Ott van a család, ahol közösen meg tudják tenni az Isten akaratát. Ehhez ki kell nyitni a Szentírást, hogy megtudjuk, mi az Isten akarata. Istent be kell engedni, hogy a Szentlélek tudjon dolgozni az életünkben — hangsúlyozta a szónok. Jézus tanít, akkor ő segít a bőröndjeinket telepakolni… Jézussal mint lelki családtaggal a kapcsolat csakis közvetlen lehet. S ezt nem másokon keresztül, hanem személyesen lehet megtenni.

A szentmise után Regina nővér, az imalánc kezdeményezője megköszönte mindenki hozzájárulását, aki részt vett az imaláncban. 

"Ez az időszak mindig nehezebb, de az is igaz, hogy nagyon sok kegyelmet kapunk. Mindenki családjában vannak rokonok, akik nagyon közel állnak hozzánk. A szentségimádásban adjunk oda mindent egy lelki virágcsokorban az Úrnak elhunyt hozzátartozóinkért."

Beszámolt arról is, hogy az imacsoport és más helységben imádkozók decemberben az összegyűlt adományoknak köszönhetően három templomnak segítenek: karácsonyra oltárterítőket ajándékoznak a Szent József, illetve a málnásfürdői és kőröspataki templomnak. Megköszönte a tíz pap imáját, akik ez idő alatt naponta megáldották a családokat. 

"Szentgyörgyön sok csoport van. Sokan egy szív, egy lélek vagyunk. Ez olyan szép, maradjon meg továbbra is ez a közösség a Szűzanya közbenjárására"

- kérte Regina nővér.

Befejezésként a szentségimádásban az Oltáriszentségben jelen levő Jézusnak adtak hálát az imacsoport tagjai az elmúlt időszak kegyelmeiért. Kérték a segítséget, hogy a szent család példájára törekedjenek az életszentségre, békében és szeretetben tudjanak élni családjaink itthon és a nagyvilágban.

Józsa Zsuzsanna

Fotók: Medjugorjei imacsoport, Sepsiszentgyörgy

Forrás: romkat.ro