Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei


Kozármisleny

Cím:
H-7761 Kozármisleny, Széchenyi u. 2/b
Telefon: 72 570 046
E- mail: sztfbetapn@gmail.com

Árkos

Adresa:
527-166 Arcus, Str. Szentkereszthy Béla, Nr. 61, Jud. Covasna, Romania
Telefon: 00 40 267/ 373-536
E-mail: ferences.noverek@gmail.com


Legfrissebb bejegyzések

Árkosról, Kozármislenyből, a ferences családról

Öröm volt a szívünkben, amikor a Pécsi Egyházmegyénkben élő Szulyovszky Hajni Sacré-Cœur nővérrel és fiatal nővértársával, Simon Katalinnal találkozhattunk a rendezvény másnapján. A fiatalok számára liturgikus táncot, táncmeditációt tartottak.

A szerzetesi fenntartású szociális intézmények mentálhigiénés munkatársai rendszeresen találkoznak a szerzetesi iroda szervezésében. Idén június 12-én az iroda tárgyalójában gyűltek össze.

A háromévenként sorra kerülő káptalant az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közössége ez év június 24. és 27. között tartotta meg Kozármislenyben. Ft. és Exc. Felföldi László pécsi megyéspüspök által kinevezett P. Dobszay Benedek OFM volt a közösség vizitátora és a káptalan moderátora. Köszönjük neki ferences jelenlétét, buzdítását.

Az Istennek, aki oly mérhetetlenül sokat állott ki értünk, oly sok jóval halmozott el bennünket és a jövőben is el fog halmozni, minden teremtmény, mely az égben és földön, a tengerben és az örvényekben van, dicséretet, dicsőséget, tiszteletet és áldást ad. Mert ő a mi erőnk és bátorságunk, aki egyedül jó, aki egyedül fölséges, egyedül mindenható és csodálatra méltó, dicsőséges és egyedül szent, dicséretre méltó és áldott a századoknak múlhatatlan századain át. Ámen.
(Levél a Hívőkhöz II. 61.)

Assisi Szent Ferenc

 

A templomunk története

Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei kolostor templomát 1993-ban kezdték el építeni Kozármislenyben. Alapító nővérünk, Bali Katalin Kapisztrána nővér, a rend akkori elöljárója, a nővérek részére szeretett volna egy kolostort és mellette egy templomot építtetni, ezért imádkozott az Úrhoz és ezért kérte az emberek segítségét. Josef Eberli svájci plébános személyén keresztül a svájci emberek adományából épült fel a templom 4 év alatt. Eberti atya életfeladatának érezte, hogy saját országa védőszentjének tiszteletét jobban elterjessze, ismertesse a világ egyházban, ezért a templom a Flüe-i Szent Miklós titulust kapta. Ünnepe március 21-én van.

Felkeltettük az érdeklődésed?