Ferences jubileumi évek 2023–2026

Assisi Szent Ferenc atyánk (1182-1226) életének utolsó időszakában több jelentős esemény történt, amelyeknek a 800. évfordulójára kívánnak emlékezni a meghirdetett jubileumok, elsősorban a Kisebb Testvérek rendjében. Szerte a nagyvilágban az ünnepsorozatba bekapcsolódik a ferences család egésze, a világi rendi testvérek és nővérek, a harmad rendi női és férfi szerzetes közösségei, és számos ferences lelkiségű csoportosulások.

1223-2023 A megerősített regula

Ferenc testvér életének vezérfonala a szent evangélium ismerete volt. Amikor számos követője lett, írt egy rövid életszabályzatot, Formae Vitae, melyet 1210-ben III. Ince pápa szóban jóváhagyott. Amikor már 5000 testvére élt több tartományban, kérték őt, hogy írjon egy regulát számukra. Ő arra tanította testvéreit, hogy éljék az evangéliumot, nincs szükség más regulára. A testvérek unszolására mégis hozzá fog, és megírja a regulát, melyben minden oldalon, minden témában Krisztus evangéliumára hivatkozik és idézi. Ezzel is az evangélium teljes megélésére irányítja testvérei figyelmét. Ez lesz a Regula bullata , amelyet végül 1223-ban III. Honoriusz pápa Solet annuere bullájával megerősített.

"A kisebb testvérek regulája és élete ez: kövessék a mi Urunk Jézus Krisztus szent evangéliumát."1Reg1,1

1223-2023 A Grecció-i karácsony

Ferenc diakónusként, a fölséges Isten megismerésének vágyától indíttatva, 1223 advent időszakában a gyönyörű, hegyvidékes Grecció egyik barlangjában megjelenítette Jézus születésének élő betlehemi helyszínét. A legenda szerint szentünk szemei előtt valóban megjelent Jézus kisded formájában. Ez volt az az első betlehemállítás, amely forrása és gyökere lett a mai napig tartó karácsonyi hagyománynak az egész világon.

1224-2024 Szent Ferenc stigmatizációja

A mindenható és fölséges Úr, úgy gondolta, hogy kedves szolgáját megajándékozza Krisztus dicsőséges sebhelyeivel. A La Verna hegyén történt ez, amikor szentünk elmerült az Úrral való misztikus találkozásban Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén. Assisi Szent Ferenc az egyház történelemben az első nyilvántartott stigmatizált szent.

1225-2025-ben a Naphimnusz születése

"Boldogok Uram, akik szerelmedért másoknak megbocsátanak" részlet a Naphimnuszból.

Isten dicséretére, Ferenc testvérben mély tisztelet és csodálat élt Isten teremtett világa iránt. Költeménye, a Naphimnusz azonban nem pusztán gyönyörködés a természet szépségeiben, hanem Ferenc belső lelki érésének gyümölcse is. A béke embere ugyanis egy alkalommal, egy városi elöljárót és egy egyházi vezetőt békekötésre és kiengesztelődésre buzdított látványos eredménnyel. Isten dicsőségére és eme esemény következményeként születik meg ez a csodálatos himnusz, a középkori irodalom egyik gyöngyszeme.

1226-2026 Szent Ferenc atyánk tranzitusa

"Síró fiaitól és testvéreitől körülvéve, az a legszentebb lélek eloldódott a testtől, és beleveszett a ragyogás mélységébe, a test pedig elszenderült az Úrban. Tanítványainak egyike pedig – egyáltalán nem átlagos hírű ember – látta a szentséges atya lelkét, mint egy hold nagyságú és a nap ragyogását felülmúló csillagot, a nagy vizek fölött egy hófehér felhőcskén felfelé vitetve, egyenes úton az égbe szállni." (Celanói Tamás: Boldogságos Ferenc atyánk élete, Rövidebb életrajz)

A ferences közösségek minden év október 3-án, Assisi Szent Ferenc ünnepének előestéjén világszerte összegyűlnek a ferences templomokban, hogy megemlékezzenek a rend alapítójának boldog haláláról, vagyis lelkének e világból az Atya dicsőségébe való átmeneteléről. (A tranzitus szó jelentése átmenet, átkelés, áthaladás.)