Hivatás ébresztő imalánc - A Szent Család védelme alatt

2021.05.11

Román Enikő-Mária Regina nővér vagyok, az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösség tagja.

Többször jártam Medjugorjéba szervezett csoporttal, amely Sepsiszentgyörgyről indult. Medjugorjeba úgy éreztük, egy nagy családdá váltunk és igény volt rá arra, hogy hazatérve tovább rendszeresen találkozzunk és együtt imádkozzunk. Igy jött létre a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport, amelynek kb. 200 tagja van. Ez a csoport egy pár éve a sepsiszentgyörgyi Szent József templomban minden elsőcsütörtökön rendszeresen találkozik szentmise, szentségimádás keretében élő adást sugározva a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjei Imacsoport facebook oldalán. Ebben a csoportban mindazok beletartoznak, aki Medjugorjéba jártak, ezért ez a csoport nagyon színes mivel több lelkiségi csoport tagjai is ide is tartoznak. Ennek a csoportnak feladata az is ,hogy HÍD legyen, egy összekötő láncszem itt Sepsiszentgyörgyön, a Szűz Anya és Szent József védelme alatt.

Az elmúlt évek folyamán a csoport keretében több imaláncot szerveztünk, amelyhez több helység is csatlakozott: családfa gyógyulásáért végzett imalánc, területért végzett imalánc, lelki adoptálás,mondj igen az életre. Idén, márciusban a közbenjáró imahadjáratban 640 család imádkozót egymásért a Szent Család védelme alatt. Ez egy nagyon szép összefogás volt, sok pozitív vissza jelzéssel. Istennek legyen érte hála.

Június 1. és július 1. között szeretnénk egy új imaláncot szervezni, amelynek a Hivatásébresztő nevet adtuk. Következő lesz a programja:

  • Első héten imádkozzunk a papokért, új papi hivatásokért (június 2-8.)
  • Második héten a meglévő szerzetesi közösségekért és új hivatásokért (június 9-15.)
  • Harmadik héten a családokért és családi hivatásért (június 16-22.)
  • Negyedik héten a kispapokért fogunk imádkozni. (június 23-30.)

Első héten 14 videó keretében 14 pap tesz tanúságot papi életéről. Második héten a szerzetesi közösségek által készített videókat fogjuk látni és hallani. Harmadik héten 14 család által készített videó kerül sorra, negyedik héten pedig 7 kispap által készített videó.

Ezeket a videófelvételeket látni lehet majd a romkat.ro, templom.ro, Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy facebook oldalon.

A Mária Rádió mindennap reggel és este közvetíteni fogja a videó felvételeket, így halhatóvá is válik. Ezért előre is hálás köszönet Karácsony Tibor atyának.

Teendők

Fontos, hogy jelezd a részvételedet ezen a telefonszámon +40 742 585 229 küldjél egy smst, hogy részt szeretnél venni (név, helység), vagy írjál egy emailt erre a címre: hivatasebreszto@gmail.com

Mindennap imádkozzál azokért, akik részt vesznek az imaláncban, a böjt és az alamizsna segít abban, hogy szabadabban éljük a mindennapokat.

Egész hónapban szentmisék lesznek több helységben, azokért, akik csatlakoztak az imalánchoz (80 szentmise)

Nyitószentmise június1-én a Sepsiszentgyörgyi Szent József templomban este 18-től.
Zárószentmise július 1-én szintén a Sepsiszentgyörgyi Szent József templom 18-tól.

Ezeket a szentmiséket élőben fogjuk közvetíteni a Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy facebook oldalán.

Nagyon biztatok mindenkit, hogy vegyen részt ebben az imaláncban, elsősorban saját családja miatt, akiért sokan fognak imádkozni. De tudjuk azt is, hogy menyire fontos az nekünk, hogy vannak papjaink, akik kiszolgáltatják nekünk a szentségeket, szentmisét mutatnak be és imádkoznak értünk, lelkileg támogatnak és elkísérnek utolsó utunkon is, ezért fogjunk össze és imádkozzunk közösen értük, hogy legyen erejük megtenni azt ,amit Isten kér tőlük. Itt Erdélyben több szerzetesi közösség él, értük, velük együtt is imádkozzunk. Kispapjainknak, akik Gyulafehérváron tanulnak, nekik is szükségük van imáinkra, szeretetünkre, mert ők a jövőnk papjai, értük is hozzunk áldozatot.

Szent Család éve van és ezt az imaláncot Jézus, Mária, József oltalma alá helyezzük kérve azt tőlük, hogy hallgassák meg kéréseinket és járjanak közben értünk.

Nagyon hálásan köszönjük az érsek atyának, aki elvállalta, hogy részt vesz ebben az imaláncban azáltal, hogy tanúságot tesz papi életéről. A vele készített videó felvétel közvetítése junius 2-án lesz reggel. Hálásan köszönjük a papoknak, szerzetesi közösségeknek, a családoknak és a kispapoknak, akik vállaltak, hogy tanúságot tesznek Isten szeretetéről a saját életükbe, ezáltal is erősítve bennünk, azt a tudatot, hogy Istennek átadott élet virágba borul és gyümölcsöt terem az Egyház számára, amelyhez mindannyian tartozunk.

Hálás szeretettel Regina nővér


Imádság

Irgalmasság Atyja, Aki Fiadat adtad a mi üdvösségünkért és mindig támogatsz minket Szentlelked ajándékaival, Hozzád fordulok kérésemmel, mint gyermeked kérlek, jöjj néped segítségére!

Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy Neked és az Evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd e közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait.

A Te szándékod szerinti papokért, családokért, szerzetesekért és kispapokért szeretnék imádkozni, kérlek add, hogy életük valóban odaadott élet legyen, hogy önmagukban valósítsák meg Fiad szavát: "vegyétek és egyétek." Kegyelmeddel érintsd meg szívüket, csókold a szeretet csókját rájuk, áraszd el őket irgalmaddal és bátorsággal.

Jézus Szentséges Szíve, a Szeretet lángoló tűzhelye, töltsd el őket ügyed iránti lelkesedéssel, buzgalommal és mindannyiunkért érzett felelősségtudattal, szabadítsd meg őket a gonosz lélek minden ármánykodásától, hogy ne féljenek életüket odaajándékozni másokért.

Mária, Jézus édesanyja, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára.

Szent József, Jézus nevelőatya könyörögj éretünk,hogy mindig, mindenben megtegyük Isten akaratát. Amen.